Ludisia discolor - earth orchid
Nederlands
English
Deutsch
Français
русский
  • Ludisia discolor - earth orchid

Aardorchideeën

De meeste orchideeën die we in winkels tegen komen zijn epifyt, zoals de Phalenopsis. Dit houdt in dat ze in de natuur op andere planten veelal bomen groeien zonder hieraan voedsel te onttrekken. De Ludisia is echter een aardorchidee die in zuidoost Azië veel als bodembedekker langs rivieren in de grond groeit.

Er zijn verschillende soorten aardorchideeën. De ludisia discolor is waarschijnlijk de meest bekende. Echter er zijn wel 35 geslachten waarvan de soorten Macodes, Goodyera en de Anoectochilus geschikt zijn voor in huis.

DE LUDISIA DISCOLOR
IS EEN ORCHIDEE
DIE GOED BESTAND
IS TEGEN DE
OMSTANDIGHEDEN
IN DE MODERNE
WOONKAMER!

© Elstgeest Potplanten    www.elstgeest.nl

Logo Earth Orchid